ZUS: rusza wsparcie dla piekarni i cukierni

Przedsiębiorcy, którzy produkują pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany paliwem gazowym, będą mogli korzystać z preferencyjnych stawek za gaz.

Wskazani przedsiębiorcy za gaz zapłacą maksymalnie 200,17 zł/MWh, jeżeli do prowadzenia działalności wykorzystują piec ogrzewany paliwem gazowym.

Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) można złożyć tylko elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do wniosku trzeba dołączyć fakturę za gaz. Pomoc dotyczy rachunków, które obejmują okres nie wcześniejszy niż kwiecień. Termin na złożenie wniosku RPG to 30 dni od wystawienia faktury. Każdy wniosek o stosowanie ceny maksymalnej może dotyczyć wyłącznie jednej faktury.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia muszą spełnić warunki. Powinni oni wykazać m.in., że na 31 grudnia 2022 r.:

– rodzaj ich przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) był oznaczony kodem 10.71.Z,

– prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z, i przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku, pochodził w co najmniej 50 proc. ze sprzedaży wyprodukowanego pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek,

– prowadzili działalność oznaczoną kodem 10.71.Z w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Aby ZUS przyznał pomoc, na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie może mieć zaległości podatkowych i składkowych oraz musi mieć limit pomocy de minimis. Do wniosku też trzeba załączyć dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Na podstawie rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r. ZUS oceni, czy przedsiębiorca spełnia warunek prowadzenia działalności z kodem PKD 10.71.Z.

Jeśli pracownik ZUS będzie mieć wątpliwości, skontaktuje się z przedsiębiorcą telefonicznie lub przez PUE ZUS. Szczegóły korespondencji będą na koncie PUE ZUS.

W przypadku odmownej decyzji w sprawie ceny maksymalnej gazu, przedsiębiorca za pośrednictwem ZUS będzie mógł odwołać się do właściwego sądu według zasad Kodeksu postępowania cywilnego. Odwołanie należy złożyć pisemnie, w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Szczegóły dotyczące wniosku (RPG) będą na stronie internetowej ZUS.

Komentarze