ZUS wypłacił niemal 397 tys. „trzynastek”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłatę trzynastych emerytur. Trafiły one do prawie 397 tys. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Niebawem seniorzy otrzymają dwie decyzje w jednej przesyłce: waloryzacyjną i o przyznaniu „trzynastki”.

W tym roku trzynasta emerytura wynosiła 1338,44 zł brutto. Ze świadczenia pobrano jedynie składkę zdrowotną w wysokości 120,46 złotych. Seniorzy otrzymali „na rękę” 1217,98 złotych.

Oddział ZUS w Szczecinie wypłacił łącznie 265,5 tys. tzw. trzynastek, których suma wyniosła przeszło 355 mln złotych. Koszalińska placówka przekazała ponad 131 tys. dodatkowych rocznych świadczeń, na łączną kwotę niemal 176 mln złotych.

„Trzynastka” przysługuje wszystkim, którzy na 31 marca mieli prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń w ZUS. Są to m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Wkrótce emeryci i renciści, prócz decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia, otrzymają też decyzję o waloryzacji. Podobnie jak w poprzednich latach obie ważne dla świadczeniobiorców informacje będą w jednej przesyłce pocztowej. To zdecydowanie zmniejsza koszty obsługi. Wysyłka decyzji zakończy się jeszcze w tym miesiącu.

 

 

 

Komentarze